زیبا

زندگی زیباست وزیباترهم میشداگرشادیهارا درهم ضرب خوشیها راباهم جمع ؛ غمها راباهم تقسیم ودشمنیها راازهم کم میکردیم و
چه خوب بوداگر:
محبتها رابتوان میرساندیم وکینه ها رازیر رادیکال می بردیم پس زندگی برای من همچون ریاضیات است .

+نوشته شده در دوشنبه 27 تیر‌ماه سال 1384ساعت08:05 ق.ظتوسط سارا |
* *