خدایا منو بخشش
 
 
 
 
 
خدایا!
 
 
به رغم تمامی تلاش هایم
 
 
شکست خورده ام .
 
 
نیازمند آن نیرو ، شهامت و ایمانی هستم
 
 
تا دریابم که  در هر چه روی می دهد
 
 
رحمت تو نهفته است.
 
 
مرا خردی بخش
 
 
 
که شکست را توقف نداند
 
 
وآن را نردبانی برای فراز به اوج ببیند
 
 
تا دریابم ،‌ راه موفقیت من را
 
 
شکست های بی شمار هموار می کند.
 
 
 
 
خدایا !
 
 
تو به همه چیز آگاهی
 
 
 پس بادا که خواست تو پیوسته تحقق پذیرد
 
 
در اندوه و شادی،
 
معبودم !
 
 
با دا که خواست تو تحقق پذیرد.
 
 
خدایا هر روز که راه ستایش تو را می پیمایم
 
 
با دیدگانی شگفت زده
 
 
زیبایی را می جویم
 
 
که ذات توست .
 
 
و هر روز وظایف را با فروتنی به انجام می رسانم
 
 
به برادران و خواهرانم یاری می رسانم
 
 
از تو می خواهم به برادران و خوهرانم یاری برسانی
 
 
دوستان خوب و بدم را ببخش و به نور خود روشن کن
 
 
+نوشته شده در سه‌شنبه 18 بهمن‌ماه سال 1384ساعت01:56 ب.ظتوسط سارا |
* *