عاشقانه ها

 

 

 

Love Story

Where do I begin

از کجا شروع کنم ؟

 

 

To tell the story of how great a love can be

برای گفتن داستانی که نهایت بزرگی عشق را نشان میدهد

 

The sweet love story that is older than the sea

داستانی شیرین از عشق که عمرش از دریاها نیز بیشتر است

 

 

The simple truth about the love she brings to me

حقیقتی ساده درباره عشقی که او به من هدیه کرد

Where do I start

از کجا شروع کنم ؟

        With her first hello

با اولین سلامش

She gave a meaning to this empty world of mine

معنای جدیدی به جهان پوچ من داد

 

There will never be another love , another time

که در آن هیچ تکرار و علاقه دیگری نبود

 

 

 

 

 

 

She came into my life and made the living fine

 

او به زندگی من پا گذاشت و آن را شیرین کرد

 

... She fills my heart

 

  او قلب مرا پر کرد ...

With very special things

او قلب مرا با چیزهای خاص پر کرد

                                      

        With angle songs , with wild imaginings

 

با آواز فرشته ها , با تصوراتی حاصل از اشتیاق و علاقه زیاد

 

            She fills my soul with so much love

 

و روح مرا با انبوهی از عشق پر کرد

                                    

That anywhere I go , I am never lonely with her along

برای همین هر کجا که بروم تنها نخواهم ماند

 

 

 

 

 

         ?! Who can be lonely 

با وجود همراهی او چه کسی تنها خواهد ماند ؟!

 

    I reach for her hand It is always there

 

و هر وقت در جستجوی دستان او باشم او در کنار من است

 

How long does it last

 

چه مدت ممکن است از این عشق گذشته باشد ؟

 

 

 

 

 

                      ? Can love be measured by the hours in a day

 

آیا می توان عشق را اندازه ساعات روز اندازه گرفت ؟

I have no answer now But this much I can say

 

من هم اکنون هیچ جوابی ندارم اما همین قدر می توانم بگویم که ...

             

 I know I will need her till the stars all burn away

می دانم به او احتیاج دارم تا زمانی که ستاره ها می درخشند

 

 

And she will be there

و او آنجاست

 

 

 

 

عشق، سرطان دوست داشتن است.

عشق، عقد دائمی ما با غربت است.

عشق، شماره تلفنی است که سالها بدنبال آن می گردیم.

عشق، آمپول ب کمپلکس معرفت است.

عشق، اتوبانی است که تا ته ابدیت می رود.

عشق، آسانسور حیات بشر است. وای بحال کسی که توی این آسانسور گیر کند.

عشق، قند متافیزیکی است که در دل آدم آب می شود.

عشق، شب نامزدی ما با جدایی است.

عشق، نردبانی است که ما را از خود بالا می کشد.

عشق، همان فعل انفعالی است که در برابر گل سرخ به ما دست می دهد.

عشق، عزرائیل زیبایی است که رسید، جسم ما رامی گیرد و قبض روح راامضا می کند

عشق، اولین آهی است که در آیینه کشیده ایم.

عشق، اولین حقوق ما از باجه معرفت است.

عشق،خرید وفروش پایاپای عاشق و معشوق است.

عشق، لک لکی است که روی درخت خاطرات ما لانه کرده دارد.

عشق، مقصد نیست، بلکه مرکبی است برای رسیدن به مقصد.

عشق، تنها مهمانی است که بدون دعوت وارد میشود،کافیست درخانه قلب را بازبگذارید.

عشق، یک لحظه آرامش است و هزار لحظه گرفتاری.

عشق، بینایی را می گیرد و دوست داشتن می دهد.

عشق، صدای فاصله ها، فاصله هایی که غرق ابهامند.

عشق، تنها دردی است که بیماربدنبال علاج نیست، زیرا درد عشق برایش مطلوبتراز سلامتی است. 

      

ANGELS

 Japanese Angel 3 Angels & Star

Gaurdian Angels and Kids Angel in White Angel reaching to Heaven

Angels Playing Music Angels with Mary and Babe Angel in Night Sky

Guardian Angel w/many kids Angel Flying with Child Mary & baby Angels

Angel with Deer Angels in Love Baby Angels kissing

Angel in the Stars Angel with Doves & Bell Angel Arch

Angel Girl with Dove Angels Watching Earth Angel Child Sleeping

Angel Praising God Angel & God Guardina Angel with kids

Guardian Angel & Children Spanish Angel Angel-Male

Little Angel Girl rainbow angel

Earth Angel-Michael Blk Angel w-Child Guardian Angel Girl

Indian Angel Angel with Lamb

 

 

poetry.gifpoetry.gifpoetry.gif

poetry.gifpoetry.gifpoetry.gif


+نوشته شده در دوشنبه 11 مهر‌ماه سال 1384ساعت09:00 ق.ظتوسط سارا |
* *